Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Najczęściej zadawane pytania

To zależy miedzy innymi od:

  • częstotliwości zajęć
  • tego, czy znasz już inne języki obce i masz praktykę w uczeniu się
  • twojej motywacji 

Standardowo jeden poziom osiąga się po dwóch semestrach kursu 2x90min w tygodniu. Jeden semestr to 30 spotkań. 

Ale - studenci słowiańskojęzyczni poziom A1 osiągają zwykle szybciej, za to poziom B1 może im zająć dłużej (z powodu dużej ilości podobieństw miedzy innymi językami słowiańskimi a językiem polskim, które są mylące).