RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska-Marszeniuk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lendziona 16/2, (dalej AJP).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez AJP?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Joanna Sławkowska-Marszeniuk:

adres e-mail:  office@ajp.gdansk.pl

adres pocztowy: Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je:

 1. Na podstawie zgłoszenia na stronie www.ajp.gdansk.pl

 2. Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:

 1. Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

 2. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

 3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego jako obcego

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AJP?

 1. Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

 2. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

 • - Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • - Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

   

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług AJP?

Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez AJP i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez AJPjest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób AJP przechowuje dane?

 1. Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę Primeon Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez AJP

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:

 1. Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy AJP prowadzący zajęcia, osoba obsługująca sekretariat oraz oraz administrator danych osobowych.

 2. Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec AJP w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • - prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

 • - prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

 • - prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

 • - prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

 • - prawo do sprzeciwu w tym:

  • - prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

  • - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

 • - prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

 • - prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?

Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie Primeon Sp. z o.o. w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

 • - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

 

Sprawdź koniecznie!

Kolonie z Językiem Polskim Gdańsk

Nasi lektorzy

thumbnail

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ukończyła filologię polską ze specjalizacją pedagogiczną i glottodydaktyczną.

Marlena Czerwińska


thumbnail

Uczenie języka polskiego jako obcego to fascynujące zajęcie – daje mi możliwość spojrzenia na mój język ojczysty z zupełnie innej perspektywy, a możliwość towarzyszenia studentom w odkrywaniu jego piękna jest dla mnie źródłem osobistej satysfakcji.

Magdalena Puzyn


thumbnail

Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi. Lubię, gdy innym jest ze mną dobrze. W wolnym czasie czytam, słucham muzyki, rozmyślam. Moje ulubione miejsca to las, plaża, Kraków i Krym.

Joanna Samp


thumbnail

Anna Niechwiadowicz Tajniki języków (angielskiego i polskiego) przybliżam chętnym uczniom od sześciu lat.

Anna Niechwiadowicz


thumbnail

Praca z ludźmi pochodzącymi z różnych stron świata pozwala na odkrywanie zupełnie nowych perspektyw spojrzenia na język.

Magdalena Majdańska


thumbnail

Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. Staram się przekonać uczniów, że nasz język nie jest taki straszny, jak go malują..

Kaja Żurawek


Wyświetl wszystkie

Opinie o nas

Akademia Muzyczna w Gdańsku, Dr Oetker, GEMALTO, OHL, Gdańskie Młyny, Lechia Gdańsk, Jeppesen, DEGREMONT, HTEP, Auchan, Sevivon, Terma Group, SII, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ATIRA, Rosyjski Morski Rejestr Statków, Instytut Maszyn Przepływowych

NASI KLIENCI

I have been a student at AJP for 9 months and have enjoyed it immensely – both learning the language and attending workshops where I gained more insight into the Polish culture.

Andrea Hansen, Denmark

Bardzo dziękuję za wszystko. Ja lubilam ten kurs, pomógł mi z jezykiem polskim i byłam wesoła.

Fadia Francis

I can warmly recommend your courses and the nice and very ambitious teachers.

Alexandra Rechsteiner, Switzerland

It was great to have instruction specifically tailored to my requirements and interests. I came for one week, covered a lot of ground, and was pushed a bit out of my "comfort zone"..

Leigh Crestohl, England

Lekcja była interesująca. Atmosfera była dobra. Poszukiwanie skarbów było dobrze zorganizowane

Isabel Mendes, Portugalia

Nauczycielki są miłe, sympatyczne i zawsze pomóc mi. Jestem bardzo szczęśiwy o tym kurs i mam nadzieję, że będę tu jeszcze raz następnie roku.

Joan Hernandez Farigola, Katalonia

Joanna zawsze była bardzo zmotywowana i wesoła. Też bardzo podobały mi się warsztaty i atmosfera szkoły. Najbardziej podobał mi się warsztat gotowania!

Bianca Fisher, Austria

Wyświetl wszystkie

Humor z lekcji

Eriz: Czy masz brata? Lektorka: Nie, nie mam. E: Dlaczego?! Lektorka: Proszę pytać mojego ojca.

Humor2

Lektorka: Jaką proponujecie metodę, żeby nauczyć się aspektu? Miguel: Hipnoza.(późniejszy komentarz innej lektorki) "Nie wiem, czy ja bym chciała potem moich uczniów dobudzać".

Humor3

Henrik: Mieszkam z Polakami i kotem. Rozmawiamy po polsku. Lektorka: Z kotem też?! Henrik: Nie, kot nie rozumie i chcemy go oddać.

Humor

Wyświetl wszystkie