Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Najczęściej zadawane pytania

Po jakim czasie osiągnę poziom X?

To zależy miedzy innymi od:

  • częstotliwości zajęć
  • tego, czy znasz już inne języki obce i masz praktykę w uczeniu się
  • twojej motywacji 

Standardowo jeden poziom osiąga się po dwóch semestrach kursu 2x90min w tygodniu. Jeden semestr to 30 spotkań. 

Ale - studenci słowiańskojęzyczni poziom A1 osiągają zwykle szybciej, za to poziom B1 może im zająć dłużej (z powodu dużej ilości podobieństw miedzy innymi językami słowiańskimi a językiem polskim, które są mylące).