Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Grupowy kurs AKADEMICKI

Kurs dla osób, które chcą jak najszybciej zacząć biegle mówić po polsku na przykład po to, aby zacząć studiować lub pracować w Polsce.
Celem kursu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Szczególny nacisk położony jest na komunikację codzienną oraz na słownictwo, pozwalające na swobodne poruszanie się zarówno w sytuacjach oficjalnych jak i nieoficjalnych. W czasie kursu uczestnicy biorą również udział w warsztatach poza szkołą, które ćwiczą umiejętności nabyte na kursie w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
Image

Szczegóły kursu:

Terminarz
1 października – 30 czerwca
W przypadku zorganizowanych grup możliwe jest rozpoczęcie kursu w dowolnym terminie.

Cena: 4500 EUR, opłata rejestracyjna 100 EUR
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, zajęcia o kulturze i zwyczajach w Polsce, test końcowy,  wystawienie świadectwa ukończenia kursu.

Liczba godzin: 700h (przy minimum 3 osobach w grupie).

Kurs obejmuje także wspólne wycieczki turystyczne oraz wizyty w muzeach i uczestnictwo w lokalnych imprezach kulturalnych (płatne dodatkowo).
Ilość zajęć w ciągu dnia uzależniona jest od ilości osób w grupie ( 3 osoby i więcej- 4 lekcje, 2 osoby – 3 lekcje, 1 osoba -2 lekcje).
Maksymalna ilość osób w grupie: 10

Zarejestruj się

Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.