Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Każda osoba jest inną historią.
Najpierw dowiemy się, jaka jest Twoja.

  • Jaki język jest dla Ciebie językiem ojczystym?
  • Jaki jest Twój cel w nauce języka?
  • Czy uczyłeś/łaś się już języka polskiego?
  • Czy wolisz zajęcia z grupą czy indywidualne? Stacjonarne czy online?
  • Ile masz czasu na naukę w ciągu tygodnia?
Image

Na podstawie odpowiedzi na te i inne pytania zaproponujemy ścieżkę, która będzie pasować do twojego celu, planu dnia, oczekiwanego tempa nauki.


Czego możesz się spodziewać na naszych lekcjach?

Na pewno dużo języka polskiego.  Nasi lektorzy są przeszkoleni w uczeniu języka polskiego tak, aby od początku kursu mówić wyłącznie po polsku. I wszyscy ich rozumieją! Ten uczenia system działa od początku istnienia Akademii i nieustannie rozwijamy go o nowe pomysły, ćwiczenia i projekty.

Mówienie po polsku jest dla nas priorytetem, więc spodziewaj się dużo mówienia. Naszym celem jest, aby wszyscy nasi słuchacze sprawnie i poprawnie komunikowali się po polsku w jak największej ilości sytuacji. 

Oczywiście mówić nie da się bez ciekawych tematów do rozmów, stymulujących ćwiczeń i dynamicznych sytuacji na lekcji. Bądź pewien, że to Cię też nie ominie!

Jeśli natomiast potrzebujesz ścieżki nauki dopasowanej indywidualnie do siebieinnej metody uczeniauczenia w konkretnym językuznalezienia niestandardowych terminów lekcjidaj nam znać, z przyjemnością ułożymy dla Ciebie spersonalizowany plan.